Liên kết website

Đóng

Số lượt truy cập

Đóng

Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Long An

Đóng

 

I- Thông tin chung:
1- Tên đơn vị : TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG TỈNH LONG AN
2- Địa chỉ:          102 Quốc lộ 62 phường 2 Thành phố Tân An
3- Điện thọai: 072.3835859                                                          Fax: 072.3829663                              
4- Cơ quan chủ quản: Sở Y Tế                    
5- Email: ttytdpla@yahoo.com.vn; mail.longan.gov.vn                                          
II- Thông tin riêng:
1- Lãnh đạo trung tâm:
- Giám đốc : Ngô Văn Hoàng        Điện thọai: 072.3.827.718-DĐ 0913656008
- Phó GĐ:          Lê Thị Kim Oanh Điện thọai: 072.3.833.143-DĐ 0919718872
- Phó GĐ:          Phạm Văn Luân Điện thọai: 072.3.526236-DĐ 0918486575
 
 
2- Cơ cấu tổ chức trung tâm: (Sơ đồ tổ chức trung tâm đính kèm)
            Tổng số CBCCVC : 63      
            - Thạc sĩ Y:     1
- Bác sĩ CK2: 1
            - Bác sĩ CK1: 6
            - Bác sĩ: 5                             
            - Y sĩ: 14
            - KTV Y đại học: 2
            - KTV Y trung học: 7
            - DS trung học: 1
            - Y tá điều dưỡng trung học: 3
            - NHS trung học: 1
            - Đại học khác: 7
            - Trung học khác: 5
            - Khác: 7
 
3- Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của trung tâm:
Theo Quyết định số 05/2006/QĐ-BYT ngày 17/01/2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế về ban hành “Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
 
* Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh có chức năng tham mưu cho Giám đốc SYT và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật về Y tế Dự phòng trên địa bàn tỉnh.
 
* Nhiệm vụ và quyền hạn:
             - Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật về Y tế dự phòng trên cơ sở định hướng chiến lược của Bộ Y tế và tình hình thực tế của tỉnh trình Giám đốc SYT duyệt.
- Chỉ đạo và tổ chức thực hiện các hoạt động sau:
            + Triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về: phòng chống dịch bệnh, dinh dưỡng cộng đồng, an toàn vệ sinh thực phẩm, kiểm dịch y tế, sức khỏe môi trường, sức khỏe trường học, sức khỏe nghề nghiệp, phòng chống tai nạn thương tích và xây dựng cộng đồng an toàn;
            + Chỉ đạo, hướng dẫn và giám sát chuyên môn, kỹ thuật về các hoạt động thuộc lĩnh vực phụ trách đối với các Trung tâm Y tế dự phòng huyện, các cơ sở y té và các trạm y tế trên địa bàn;
            + Phối hợp với Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe và các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh tổ chức triền khai thực hiện công tác thông tin, truyền thông, giáo dục sức khỏe về lĩnh vực y tế dự phòng.
            + Tham gia đào tào và đào tạo lại chuyên môn kỹ thuật về lĩnh vực y tế dự phòng theo kế hoạch của tỉnh và Trung Ương cho cán bộ chuyên khoa và các cán bộ khác;
            + Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật về lĩnh vực y tế dự phòng;
            + Quản lý và tổ chức triển khai thực hiện các dự án thuộc chương trình mục tiêu y tế quốc gia và các dự án khác được Giám đốc Sở Y tế phân công;
            + Triển khai tổ chức thực hiện các dịch vụ về y tế dự phòng theo sự phân công, ủy quyền của Giám đốc Sở Y tế và theo quy định của pháp luật;
            + Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, đánh giá các hoạt động thuộc lĩnh vực phụ trách;
            + Thực hiện quản lý cán bộ, chế độ chính sách ; khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và quản lý tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định của pháp luật;
            + Thực hiện các chế độ, báo cáo theo quy định của pháp luật;
            + Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở Y tế giao.
 
            4- Quy mô, năng lực, trang thiết bị:
            * Các phòng chức năng gồm:
            - Phòng Kế hoạch -tài chính;
            - Phòng Tổ chức-hành chính;
            * Các khoa chuyên môn:
            - Khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm và vắc-xin sinh phẩm;
            - Khoa Sức khỏe cộng đồng;
            - Khoa An toàn vệ sinh thực phầm và Dinh dưỡng;
            - Khoa Sức khỏe nghề nghiệp;
            - Khoa Sốt rét-Nội tiết ;
            - Khoa Kiểm dịch Y tế;
            - Khoa Xét nghiệm.
            Do đặc thù của tỉnh, không có Trung tâm phòng chống bệnh xã hội nên TTYTDP tỉnh thành lập thêm Khoa Phòng chống bệnh phong.
 
            5- Các hoạt động, thành tích nổi bật và các hình thức khen thưởng của trung tâm:
            Trong những năm qua, được sự quan tâm của Bộ Y tế, Tỉnh Ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Y Tế, Y tế dự phòng tỉnh Long An có những bước phát triển rõ rệt, đội ngũ cán bộ luôn được bổ sung và đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, trang thiết bị được tăng cường, cơ sở làm việc từng bước được nâng cấp và xây dựng mới. Đặc biệt, hoạt động Y tế dự phòng đã đạt được những thành tựu quan trọng, nhiều bệnh dịch, bệnh xã hội được khống chế và loại trừ, sức khoẻ và tuổi thọ trung bình của người dân được nâng lên, đóng góp tích cực vào sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân cũng như sự
nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh

- Hoạt động kiểm soát bệnh truyền nhiễm đạt được những thành tựu rất khả quan, khống chế không để dịch lớn xảy ra; Các bệnh truyền nhiễm giảm từ 20-50% như: hội chứng não cấp, hội chứng màng não; Bệnh quai bị và bệnh tay chân miệng xuất hiện nhưng không bộc phát thành dịch; Chỉ đạo triển khai các
biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh

- Triển khai hoạt động kiểm dịch y tế tại cửa khẩu Bình Hiệp-Mộc Hoá; Kiểm tra và giám sát 100% các bệnh phải kiểm dịch và bệnh truyền nhiễm nguy hiểm mới phát sinh do Bộ Y tế quy định; Kiểm tra thực hiện các biện pháp vệ sinh xung quanh chợ tại khu vực biên giới; Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tại cửa khẩu và nước có chung biên giới (Campuchia) về kiểm dịch y tế, lưu lượng hàng hóa lương thực thực phẩm qua lại cửa khẩu; Thực hiện đầy
đủ các biện pháp phòng chống véc tơ truyền bệnh;

- Hoạt động dinh dưỡng cộng đồng và an toàn vệ sinh thực phẩm: triển khai chiến dịch uống vitamin A cho trẻ em 6-36 tháng tuổi trên toàn tỉnh và bà mẹ sau sinh; tổ chức tuần lễ dinh dưỡng và phát triển. Điều tra dinh dưỡng, khẩu phần ăn và các vấn đề dinh dưỡng có liên quan. Tham gia điều tra các vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra trong tỉnh;.

- Hoạt động sức khoẻ môi trường và sức khoẻ trường học: thực hiện kiểm tra, giám sát các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh về quản lí chất thải y tế; >80% số trường được trong tỉnh được quản lí về số lượng học sinh, thực trạng vệ sinh học đường; Quản lí hồ sơ và phân loại sức khoẻ, bệnh tật theo quy định.
 
- Hoạt động sức khoẻ nghề nghiệp phòng chống tai nạn thương tích: Phối hợp Sở Lao động TBXH huấn luyện vệ sinh lao động cho cán bộ quản lí doanh nghiệp vừa và nhỏ trong khuôn khổ chương trình quốc gia về ATVSLĐ đến 2010; Quản lí 689 doanh nghiệp trong tỉnh về loại hình sản xuất kinh doanh và quản lí 02/02 cơ sở sản xuất chế phẩm diệt côn trùng. Tham gia Đoàn điều tra liên ngành điều tra, xử lí 100% vụ tai nạn lao động nặng, chết người xảy ra tại các cơ sở khi có yêu cầu; Theo dõi công tác thực hiện chế độ chính sách chăm sóc sức khoẻ cho người lao động bị bệnh nghề nghiệp theo quy định; Quản lí 100 % kết quả giám sát môi trường lao động, khám sức khoẻ định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp và danh sách người bị bệnh nghề nghiệp của tuyến huyện;
 
Hoạt động phòng chống sốt rét, các bệnh ký sinh trùng, nội tiết, rối loạn chuyển hoá thuộc tỉnh qua nhiều năm đạt được những thành tựu rất khả quan: hạ thấp tỉ lệ mắc bệnh ( năm 2006 có 23 ca, năm 2007: 17 ca, năm 2008: còn 6 ca), không có ca chết do sốt rét, không có dịch sốt rét xảy ra.
 
Hoạt động xét nghiệm : thực hiện được các yêu cầu xét nghiệm như: xét nghiệm vi sinh-lí hoá nước, thực phẩm để xác định chất lượng nước,thực phẩm; xét nghiệm huyết thanh (viêm gan siêu vi A, viêm gan siêu vi B, sốt xuất huyết); xét nghiệm vi khuẩn đường ruột (tả, lỵ, thương hàn); xét nghiệm ký sinh trùng sốt rét.
 
Bên cạnh những thành quả đó, TTYTDP tỉnh cũng đạt được nhiều Huân chương, Huy chương, Cờ thi đua và Bằng khen của các cấp khen tặng như:
 
- Bằng khen của Thủ tướng chính phủ về việc đã có nhiều thành tích trong công tác thực hiện chương trình tiêm chủng mở rộng Quốc gia, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân;( quyết định 76/ QĐ/TTg ngày 13 tháng 01 năm 2006)
- Huân chương lao động hạng III, Về việc đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 1993 đến năm 1997, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc (Quyết định 310/KT/CT ngày 13 tháng 6 năm 1998);
- Huân chương lao động hạng II, Về việc đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 1999 đến năm 2003, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc (Quyết định 26/QĐ-TN ngày 10 tháng 01 năm 2005);
-Bằng khen Bộ Y tế Về việc đã có thành tích trong công tác triển khai thực hiện chiến lược quốc gia Dinh dưỡng giai đoạn 2001-2005; (quyết định số 742/QĐ-BYT);
- Chứng nhận của Chủ tịch UBND tỉnh Long An, Về việc đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc;(quyết định 449/QĐ.UBND ngày 21/2/2008);
-Bằng khen Bộ Y tế Về việc đã có thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch y tế năm 2009; (quyết định số 1097/QĐ-BYT ngày 26/4/2010);
 
6- Định hướng phát triển của trung tâm thời gian tới:
Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh phấn đấu đến 2015 đạt chuẩn quốc gia Y tế Dự phòng .

Hình ảnh hoạt động

Đóng

  

 

 

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đến thăm và làm việc tại BVĐK Thạnh Hóa

 

);