Liên kết website

Đóng

Số lượt truy cập

Đóng

Trung tâm kiểm nghiệm dược phẩm - mỹ phẩm Long An

Đóng

I. THÔNG TIN CHUNG:

-    Tên đơn vị: TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM DƯỢC PHẨM - MỸ PHẨM LONG AN
-    Địa chỉ: 114 Nguyễn Trung Trực - Phường 2 - Thị xã Tân An - Long An       
-    Điện thọai: 072 3829 263                     Fax: 072 3828 893                 
-    Cơ quan chủ quản: Sở Y tế Long An              
-    Email: ttkndpmp@longan.gov.vn                            
II. THÔNG TIN RIÊNG:
1.Lãnh đạo đơn vị:
-    Giám đốc : Nguyễn Thị Kim Chi                   Điện thọai: 0909 822 807
-    Phó GĐ: Nguyễn Thị Thu Vân                     Điện thọai: 0907 781 258
2.Cơ cấu tổ chức đơn vị: 
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM
Trung tâm có 3 phòng chức năng với 12 cán bộ, trong đó 1 cán bộ có trình độ trên đại học, 6 cán bộ có trình độ đại học, 6 cán bộ có trình độ trung học. 
-    Tổng số CBCCVC : 12        
-    Dược sĩ CK1: 01
-    Dược sĩ đại học: 04
-    DS trung học: 05
-    Đại học khác: 02
-    Trung học khác:
3.Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị:
A. CHỨC NĂNG:
-    Trung tâm kiểm nghiệm dược phẩm, mỹ phẩm là cơ quan pháp lý về mặt xác định chất lượng thuốc và mỹ phẩm trong địa bàn tỉnh, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Sở Y tế và chịu sự hướng dẫn chỉ đạo về mặt nghiệp vụ kỹ thuật của cơ quan kiểm nghiệm dược phẩm, mỹ phẩm Trung ương;
-    Với tư cách là cơ quan pháp lý về mặt xác định chất lượng thuốc trong địa bàn tỉnh, Trung tâm có vai trò quan trọng và tích cực trong việc giám sát chất lượng thuốc để thúc đẩy việc nâng cao không ngừng chất lượng thuốc, làm cho công tác kiểm soát kiểm nghiệm được phát triển rộng khắp ở các cơ sở, pha chế sản xuất, bảo quản và phân phối trong toàn tỉnh. Trên cơ sở đó mà thúc đẩy mạnh công tác chống nhằm lẫn, ngăn ngừa các vụ giả mạo. Bảo đảm hiệu lực của thuốc và mỹ phẩm trong phòng bệnh, chữa bệnh và an toàn cho người dùng;
-    Là tổ chức chuyên môn kỹ thuật về kiểm nghiệm dược phẩm của tỉnh, đồng thời còn là nơi phải đảm bảo cơ sở vật chất kỹ thuật để thúc đẩy công tác nghiên cứu khoa học về kiểm nghiệm trong địa phương ngày càng phát triển mạnh mẽ;
-    Giúp Sở Y tế trong việc giám sát chất lượng các loại thuốc trong tỉnh. Qua kiểm tra sẽ phát hiện và báo cáo với Sở Y tế về chất luợng thuốc và mỹ phẩm, đề xuất các ý kiến và biện pháp để bảo đảm chất lượng thuốc về mặt chuyên môn kỹ thuật, tham gia việc kiểm tra thực hiện các qui chế chuyên môn và tiêu chuẩn kỹ thuật về dược.
B. NHIỆM VỤ:
-    Kiểm nghiệm và nghiên cứu kiểm nghiệm các loại thuốc, mỹ phẩm, nguyên liệu, dược liệu qua các khâu thu mua, sản xuất, pha chế, bảo quản, phân phối do các cơ sở gởi tới hoặc lấy về kiểm tra;
-    Xây dựng, chỉ đạo, hướng dẫn về mặt kỹ thuật nghiệp vụ cho mạng lưới kiểm soát, kiểm nghiệm thuốc trong phạm vi địa phương;
-    Tổ chức việc nghiên cứu xây dựng, xét duyệt các tiêu chuẩn kỹ thuật cấp địa phương và cấp xí nghiệp. Tham gia xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật cấp Nhà nước;
-    Nghiên cứu cải tiến các phương pháp kiểm nghiệm cho thích hợp với trình độ, khả năng, trang bị, thiết bị các cơ sở trong mạnh lưới kiểm nghiệm địa phương;
-    Kiến nghị lên Sở Y tế các biện pháp để tránh việc lưu hành các loại thuốc và mỹ phẩm kém chất lượng và thuốc giả, mà qua kiểm tra, Trung tâm phát hiện được;
-    Tham gia vào việc bổ túc, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chuyên khoa kiểm nghiệm và cán bộ dược ở địa phương.
4.Quy mô, năng lực, trang thiết bị:
Trung tâm có 3 phòng chức năng với 12 cán bộ, trong đó 1 cán bộ có trình độ trên đại học, 6 cán bộ có trình độ đại học, 6 cán bộ có trình độ trung học.
-    Các phòng chức năng:
+    Phòng Hóa lý
+    Phòng Vi sinh – Đông dược - Dược lý
+    Phòng Tổ chức – Hành chánh – Tài chánh kế toán - Kế hoạch.
+    Trang thiết bị:
+    Máy quang phổ hồng ngọai
+    Máy chuẩn độ điện thế
+    Tủ nuôi cấy vi khuẩn
+    Nồi hấp tiệt trùng
+    Tủ cấy
+   
5.Các họat động, thành tích nổi bật và các hình thức khen thưởng của đơn vị:
Trung tâm nhận được Bằng khen của UBND tỉnh dành cho Tập thể lao động xuất sắc năm 2007, 2008…
6.Định hướng phát triển của đơn vị thời gian tới:
A. Tổ chức:
Trung tâm có 6 phòng chức năng với 25 cán bộ, trong đó 5 cán bộ có trình độ trên đại học, 9 cán bộ có trình độ đại học, 11 cán bộ có trình độ trung học 
B. Xây dựng cơ sở mới đạt tiêu chuẩn GLP:
-    Diện tích (700m2) đủ để triển khai 6 phòng nghiệp vụ chuyên môn:
+    Phòng Kế hoạch tổng hợp - Tài chánh kế tóan
+    Phòng Tổ chức - Hành chánh.
+    Phòng Hóa lý.
+    Phòng Kiểm nghiệm đông dược - dược liệu.
+    Phòng Kiểm nghiệm mỹ phẩm.
+    Phòng dược lý- vi sinh.
-    Tất cả các phòng đều đạt chuẩn yêu cầu của công tác kiểm nghiệm và bảo đảm an toàn về môi trường và vệ sinh lao động:
+    Có hệ thống xử lý chất thải phòng thí nghiệm
+    Có kho hóa chất cháy nổ riêng.
+    Có hệ thống cấp khí sạch cho các phòng hoá lý, vi sinh và kho hóa chất
C. Trang thiết bị:
-    Máy sắc ký lỏng cao áp.
-    Máy quang phổ tử ngọai khả kiến.
-    Máy quang phổ hồng ngoại
-    Máy chuẩn độ điện thế
-    Máy đo độ nhớt
-    Máy đo điểm chảy
-    Máy đo pH
-    Bộ dụng cụ thử arsen
-    Bộ dụng cụ thử kim loại nặng
-    Tủ nuôi cấy vi khuẩn
-   

Hình ảnh hoạt động

Đóng

  

 

 

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đến thăm và làm việc tại BVĐK Thạnh Hóa

 

);